3DFF

Endüstrileşmiş ülkelerde nüfusun yaşlanması sağlık sisteminde önemli bir baskı yaratmaktadır. Bu nedenle teşhis/tanı maliyetlerinin düşürülmesine katkıda bulunacak ekonomik, hızlı çalışan ve doğru sonuç veren diagnostik sistemlerin geliştirilmesini sağlayacak yeni teknolojik uygulamalara karşı giderek artan bir ilgi söz konusudur. 3DFF projesi bu tür sistemlerin geliştirilmesine temel oluşturacak bir biyosensör platformu oluşturulmasını hedeflemektedir. Projenin amacı yüksek performansı düşük birim test maliyeti ile birleştiren ve alandaki teknolojiyi bir adım ileri götürecek olan ülkemiz ve dünya için yeni bir sensör teknolojisini geliştirmektir. Sensör, mikro-akışkan ve mikroelektronik bileşenleri entegre eden esnek bir alttaş üzerine şekillendirilecektir. Alttaş, ölçüm verilerini bilgi haline getirebilen bir okuyucu ile desteklenecek tek kullanımlık sensör için temel teşkil edecektir.

Proje sonuçları, geliştirilecek teknolojinin esnekliğini ve geniş kullanım olanaklarını göstermek amacıyla aşağıdaki alanlarda geliştirilecek protipler ile demonstre edilecektir. Ancak geliştirilen bu teknoloji çok farklı uygulama alanlarında da kullanılabilir olacaktır.

* Yerinde Teşhis/Tanı (PoC) cihazı ile tükürük örneğinden uyuşturucu madde kullanımının tespiti

* Yerinde Teşhis/Tanı (PoC) cihazı ile kardiyovasküler hastalıkların teşhisine dönük olarak kan örneğinde biyo-işaret tespiti

* Ter örneğinde farklı iyon ve biyo-işaretleri tespit edebilen giyilebilir portatif kablosuz aparat

İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT