ASYST

Akıllı Sürü Yönetim Sistemi (ASYST),  akıllı erken uyarı algoritmalarına sahip, yaygın kullanımda olan birçok sağım sistemi ile uyumlu olarak çalışabilen bir sürü idare sistemidir. Standart bir sürü idare yazılımından farklı olarak ASYST aşağıdaki özelliklere sahiptir:

ASYST Modülleri

Üreme Performansı Karar Destek Sistemi: Bireysel ve sürü bazında tüm reprodüktif indeksler otomatik olarak hesaplanmakta ve kullanıcılara gerektiğinde uyarılar yapılmaktadır.

Rasyon Optimizasyonu: ASYST Rasyon optimizasyon modülüne sahip dünyadaki ilk sürü idare sistemidir. Rasyon optimizsyonu yapılırken sadece hayvanın ihtiyaçları değil, maliyetler, stoklama süreleri, ve önceki yılın fiyat değişimleri de dikkate alınır. Bu açıdan da dünyada ilk olma özelliğini taşır.

3 Boyutlu Kondisyon Skorlama: ASYST 3 boyutlu kondisyon skorlaması modülü, alanında dünyada ilktir. Sürü idaresinde en önemli anahtarlardan biri olan kondisyon skoru bu modül ile rahatlıkla, objektif ve tekrarlanabilir şekilde yapılabilmektedir. Modül ASYST içerisinde ve ayrı olarak mobil tüm platformlarda (Android, IOS, Windows 8 Mobile, etc.) çalışabilmektedir. 

3 Boyutlu Lineer Skorlama: ASYST 3 boyutlu lineer skorlama modülü, alanında dünyada ilktir. Genetik ilerlemenin anahtarı olan doğru hayvan eşleştirme ve hayvan alımlarında iyi damızlıkların seçimi için hayati olan lineer skorlama bu modül ile rahatlıkla, objektif ve tekrarlanabilir şekilde yapılabilmektedir. Modül ASYST içerisinde ve ayrı olarak mobil tüm platformlarda (Android, IOS, Windows 8 Mobile, etc.) çalışabilmektedir.

Ayrıntılı Verim Takibi:
ASYST tüm sağım süreci, tartım verileri, üreme verilerini sürekli takip ederek değişimlerde sahip olduğu akıllı algoritmalar ile erken uyarılar üretir.

Hayvan Refahı Takibi: ASYST hayvan refahı takibi için gerekli, kabul görmüş tüm skorlamaları içeren dünyadaki tek sürü idare sistemidir.

Hayvan Karşılaştırma Bileşeni: Mevcut sürü idare sistemlerinden farklı olarak ASYST hayvan karşılaştırırken seçilen hayvan ile kan bağı olan hayvanları akıllı algoritmaları ile saptar ve otomatik olarak listeler.

Sürüden Ayırma Karar Destek Sistemi: ASYST sürekli olarak tüm damızlıkların süt verimi, canlı ağırlık değişimleri, reprodüktif indeks, klinik durum, fayda-maliyet bilgilerini takip ederek sürüden ayırma konusunda erken uyarılar üreten algoritmalara sahiptir.

Gelişmiş Klinik Yönetimi: ASYST tüm klinik kayıtlarını ayrıntılı olarak takip eder. Hazır tedavi protokolleri içerir. Yeni tedavi protokolleri oluşturulmasına ve var olan protokollerin düzenlenmesine imkan verir. Ayrıca ilaçların maksimum kullanım süreleri, gebelikte kullanım durumları, süt ve etten arınma süreleri, stok durumları, stoktaki konumları ile ilgili bilgileri takip eder ve gerektiğinde ayrıntılı olarak raporlar.

Gelişmiş Stok Takibi: AYST tüm ilaç, yem ve sarf malzemelerinin stok durumlarını miktar ve son kullanma tarihine göre sürekli takip eder. Ve stok azaldığında ya da son kullanma tarihi yaklaştığında uyarılar üretir. Ayrıca son kullanma tarihi yaklaşanların önce kullanılması için kullanıcıları yönlendirir.

Şube Çiftlik Entegrasyonu: ASYST sistemini kullanan tüm şube çiftlikler tek bir merkezden yönetilebilir. Ayrıca bu çiftliklerin verim bilgileri, klinik ve stok bilgileri karşılaştırılabilir.

Mekansal Bilgi Sistemi: ASYST kurulu olduğu tüm çiftliklerin koordinat bilgilerini kaydeder. Bu sayede hem meteorolojik verileri otomatik alarak önemli durumlarda kullanıcıları uyarır, ve hem de bir çok çiftliğe ait şirket ve organizasyonların ellerindeki kaynakları (alet, ekipman, insan kaynağı) optimize ederek verimli kullanmalarını sağlar.

Kanuni Raporlamalar: ASYST üretilmesi gereken tüm kanuni raporlamaları otomatik olarak üreterek önemli bir iş gücü tasarrufu sağlar.

Bu bileşenlerin yanında ASYST sürü idare sisteminin diğer bileşenleri aşağıdaki gibidir:

Küçük İşletmeler İçin Online Sürü İdare Sistemi
Portatif Sağım Yapan İşletmeler İçin Sürü İdare Sistemi
Küçükbaş Süt Üretimi Sürü İdare Sistemi
Büyükbaş ve Küçükbaş Besi Sürü İdare Sistemi
ASYST sistemi dışında modüler olarak hizmet verebilen bileşenler

• Rasyon optimizayonu
• 3 Boyutlu Kondisyon Skorlama
• 3 Boyutlu Lineer Skorlama
• Hayvan refahı takip bileşeni

 

 

İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT