GeneSense

Projemiz, farklı cihazlar ve teknikler (linkage, association, copy number variation, next generation sequencing) kullanılarak yapılan araştırma çalışmalarının ve aynı zamanda kliniğe dönük genetik analizlerin tek bir sistem kullanılarak gerçekleştirilmesini sağlayacak, kullanıcı dostu ve kolay güncellenebilir bir yazılımın geliştirilmesine dönüktür. Genetik analiz ve tanı süreçlerini hızlandırmayı ve iyileştirmeyi amaçlayan, hem araştırma hem de klinik amaçlı genetik analizleri gerçekleştirilebilen, aynı zamanda bu süreçte uzmanların çalışmalarını kolaylaştıracak uyarı ve yönlendirme mekanizmalarına sahip olan, genetik veriler ile hasta-hastalık-tedavi-prognoz ilişkisinin kaydına ve etkin takibine imkan veren, bir yandan da kullanım ergonomisini de ön planda tutan bir sistemin geliştirilmesi amacıyla GeneSense yazılımını projelendirdik. Bu yazılım, gerek sahip olacağı analiz çeşitliliği ve kapsamı gerek genetik veriler ile hasta, hastalık ilişkisinin kurulmasına imkan vermesi gerekse de hastalığa özel varyant veritabanlarının oluşturulmasının sağlanması gibi ayırt edici özelliklere sahip olacaktır. Özetle projemiz yukarıda açıklanan ve uluslararası düzeyde genetik veri analizinde ortaya çıkan pazar ihtiyacının karşılanması amacıyla başlatılmıştır ve bu ihtiyaca cevap verebilecek, ülkemiz ve dünya için yeni olabilecek bir ürünün geliştirilmesini hedeflemektedir.

İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT