UPKH Bankacılığı

Projenin amacı,  insan kemik iliği (Kİ) mezenkimal kök hücrelerinden (MKH) uyarılmış pluripotent kök hücre (UPKH)’lerin geliştirilmesi, detaylı karakterizasyonu, uygun koşullarda saklanması ve arşivlenmesi ile ilgili yöntem ve teknolojilerin oluşturulması ve optimizasyonunu sağlamak yoluyla ileride kurulabilecek ulusal bir UPKH bankası için prototip oluşturmaktır. Bu kapsamda, bir taraftan, sağlıklı insan Kİ-MKH’lerinden UPKH geliştirilmeye  çalışılacak, bu yöntemler, daha önce hiç UPKH geliştirilmemiş olan malign infantil osteopetrozis (MIOP) hastalığına uygulanacak, UPK hücrelerin detaylı karakterizasyonları yapılacak, farklılaştırılacak ve in vivo modellerde işlevsellikleri test edilecek, diğer taraftan da  bu süreçlerinin yönetimini ve optimizasyonu sağlayacak bir bilişim ürününün geliştirilmesi sağlanacaktır.  Bu  informatik teknoloji  ile, aynı zamanda  ileride oluşturulabilecek bir UPKH bankasının uluslararası kalite ve akreditasyon kriterlerini sağlaması, ülkede alana dönük diğer merkez ve araştırmacılara hizmet verebilecek bir konuma kavuşturulması için de zemin hazırlanmış olacaktır.

İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT