TUBİTAK Projeleri

TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU TARAFINDAN DESTEKLENEN PROJELER

 

 • Akut Lösemi Ön Tanısı İçin Bir Kit ve Hasta Başı Test Cihazı Geliştirilmesi - TEYDEB
 • Sığırlarda Ayak Sağlığı ve Üreme Dönemi Verim Optimizasyon Sistemi - TEYDEB
 • 3 Boyutlu Esnek Akışkanlar (3DFF) - TEYDEB (CATRENE)
 • Akıllı Sürü ve Çiftlik Yönetim Karar Destek Sistemi - TEYDEB
 • Yeni Nesil Genetik Tanı ve Araştırma Sistemi (GeneSense) - TEYDEB
 • Psikozda Genom Boyu Analizi - Hacettepe Üniversitesi yürütücülüğünde gerçekleştirilmiştir - 1001
 • Kan Tedarik Zinciri Yönetim ve Etkin/Güvenli Transfüzyon Karar Destek Sistemi - TEYDEB
 • Terapötik Kullanımlı 3 Boyutlu (3B) Kültürlerin Büyütülmesi Amacıyla Yeni Nesil Tek Kullanımlık Biyoreaktör Sistemlerinin Geliştirilmesi - TEYDEB (EUREKA)
 • Kemik İliği Transplantasyonu Takip ve Karar Destek Sistemi - TEYDEB
 • Doku ve Hücre Bankası Bilgi Yönetim Sistemi (CellBIMS) - TEYDEB
 • Egzersiz Reçetesi Karar Destek Sistemi (InnovaFIT) - TEYDEB
 • Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi (HemOnline) - TEYDEBİLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT