HIVONLINE

HIVONLINE - HIV/AIDS Sürveyans Sistemi

Sistem, potansiyel HIV/AIDS vakalarını önlemek, kontrol edebilmek, koruyucu ve bilgilendirici gerekli önlemleri alabilmek için web tabanlı, güvenlikli, etik değerleri göz önünde tutan bir sürveyans sistemidir. Sistem, İl/Bölge/Ülke genelinde ve risk grupları özelinde HIV/AIDS hastaları, tanı ve tedavi kayıtlarının yapılmasını sağlamaktadır. Böylece, yayılımı izleyen, tedavi planlamalarının yapılmasını sağlayan ve gelişen dirençleri yakalayan bir erken uyarı mekanizması niteliği taşımaktadır. Sistem uygulama sonuçlarının bilimsel olarak değerlendirilmesi ile HIV/AIDS yayılımının önlenmesine, bilinçlendirme ve eğitim politikalarının şekillendirilmesine, bölgesel ve gruplara yönelik özel eylem planları geliştirilmesine olanak sağlayacak veriler elde edilebilecek aynı zamanda hastaların etkin takibi ve hasta yaşam kalitesinin arttırılmasına katkıda bulunacaktır. 


 Genel Özellikler

✔ Etkin Hasta Takibi
✔ Lokal Raporlama
✔ Esnek Raporlama Aracı
✔ Merkezi içi Uyarı ve Yönlendirme araçları
✔ Ulusal Sürveyans Sistemi Bileşeni İl/Bölge/Ülke Geneli
✔ Veri Güvenliği
✔ Çoklu Dil Özelliği
✔ Hastane ve Laboratuvar Sistemleri ile Veri Paylaşımı Olanakları


 

 


Ürün ile ilgili broşür isteği için lütfen formu doldurarak bize mail yolu ile ulaşınız.
İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT