Kan Tedarik Zinciri Yönetimi Çözümleri

Hemosoft Kan Tedarik Zinciri Yönetim çözümleri, transfüzyon merkezi, hastane kan bankası gibi yerel kan üniteleri için bağımsız çalışabilen sistemlerden, içerisinde farklı tipte birçok kan merkezi ve bunlar arasındaki etkileşimleri barındıran kan tedarik zincirinin bölgesel veya ulusal yönetimini birbirleriyle entegre bir şekilde sağlayan sistemlere kadar birçok farklı hiyerarşik yapıyı destekleyen ürünler sunmaktadır.

Hemosoft Kan Tedarik Zinciri Yönetim Çözümlerinin temelini oluşturan Hemonline KBBYS sistemi hem tek merkezli yerel çalışmalara, hem de çok merkezli kurumsal ve ulusal çalışmalara uygun olacak şekilde tasarlanmıştır. Merkezin hedef, kabiliyet ve görev tanımına göre sistem konfigüre edilebilmekte, buna ek olarak aşağıda isimleri ve kısaca kabiliyetleri sıralanmış ürünler entegre olarak çalışabilmektedir. Bölgesel veya ulusal düzeyde birbirleri ile hiyerarşik veya yatay ilişki içerisinde olan tüm kan kuruluşlarında, ulusal/bölgesel yönetim merkezinde kullanılmakta olan sistemler tek bir yapı altında birleştirilerek ulusal sistem olarak yönetimi sağlanabilmektedir.


✔ Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi
✔ Gönüllü Bağışçı Kazanım Sistemi
✔ Kan ve Kan Ürünleri Kalite Yönetim Sistemi
✔ Kan Bankası Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
✔ Mekânsal Bilgi Sistemi
✔ Ulusal Hemovijilans Sistemi
✔ Soğuk Zincir Takip Sistemi
✔ Akıllı Transfüzyon Yönetim Sistemi  


HEMOSOFT KAN TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİM SİSTEMİ ŞEMASI
Ürün ile ilgili broşür isteği için lütfen formu doldurarak bize mail yolu ile ulaşınız.
İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT