Ulusal Hemovijilans Sistemi

Bölgesel veya ulusal yönetimden sorumlu kurumların kullanımı amacıyla geliştirilmiştir. Sistem kan merkezleri tarafından manuel veri girişine, Kan Bankası Bilgi Yönetim Sistemi ya da Akıllı Transfüzyon Yönetim Sisteminden entegrasyon yolu ile veri elde edilmesine imkan tanır.


 ✔ Transfüzyon ve Kan Kullanım Bilgileri Takibi
✔ İstenmeyen Ciddi Etki Takibi
✔ İstenmeyen Ciddi Etki Doğrulama
✔ İstenmeyen Ciddi Olay Takibi
✔ İstenmeyen Ciddi Olay Doğrulama
✔ Near-Miss Takibi
✔ Donör Sürveyans
✔ Geri Çağrıma Prosedürleri
✔ Lokal, Bölgesel ve Ulusal Düzeylerde Raporlama
✔ Merkez Türleri ve Merkez Büyüklüklerine Göre Ortalama, Medyan ve Persentil Bilgileri ile Karşılaştırma Aracı Damardan damara takip edilebilirlikÜrün ile ilgili broşür isteği için lütfen formu doldurarak bize mail yolu ile ulaşınız.
İLETİŞİM
OFİSLERİMİZ

Firma Tanıtım Kataloğumuzu aşağıdaki ikona tıklayarak indirebilirsiniz.
© 2013 HEMOSOFT